Stocks-XXII-22nd Century Group Inc.

XXII 22nd Century Group Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van 22nd Century Group Inc. met 100.69% en bedroegen 62.11M. Het netto-inkomen decreased met 83.39% naar -59.80M. De totale activa increased met 45.25% naar 95.98M en WPA decreased van -0.21 naar -0.31.
XXIIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-9.90%
Nettowinstmarge
-93.64%
Winstmarge
-81.06%
Rendement op investering
-48.62%