Stocks-Z-Zillow Group Inc

Z Zillow Group Inc

46.68 0.67 (1.46%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 increased de inkomsten van Zillow Group Inc met 7.82% en bedroegen 469.00M. Het netto-inkomen increased met 69.44% naar -22.00M. De totale activa increased met 0.85% naar 4.52B en WPA increased van -0.30 naar -0.09.
ZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
65.11%
Nettowinstmarge
-4.94%
Winstmarge
-6.01%
Rendement op investering
-2.25%