Otaczający nas świat potrzebuje zaangażowania i pozytywnych działań również, a może przede wszystkim ze strony inwestorów i przedsiębiorców. Nie bez powodu mówi się o głosowaniu za pomocą portfela. Sposób, w jaki inwestujesz, może być tego doskonałym przykładem. Etyczne inwestowanie może przynieść korzyści nie tylko tobie, ale także reszcie świata. Dzięki temu artykułowi dowiesz się więcej o etycznym inwestowaniu, popularnych strategiach oraz ciekawych możliwościach inwestycyjnych.

Czym jest inwestowanie etyczne?

Inwestowanie etyczne to uwzględnianie w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych również czynników moralnych. Tradycyjne podejście do inwestowania skupia się przede wszystkim na maksymalizacji stopy zwrotu, z zachowaniem odpowiedniego poziomu ryzyka. Inwestorzy etyczni podchodzą do swoich inwestycji w zupełnie inny sposób. Nie oznacza to oczywiście, że zysk nie jest dla nich istotny i nie zważają na ryzyko. Przede wszystkim dbają o to, by ich inwestycje miały pozytywny wpływ na otaczający ich świat, a przynajmniej nie były szkodliwe dla środowiska oraz innych osób.

Inwestowanie etyczne może nosić wiele nazw, w tym m.in.:

  • inwestowanie społecznie odpowiedzialne,
  • inwestowanie moralne,
  • inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Inwestowanie uwzględniające moralność nie jest wymysłem naszych czasów. Już od setek lat niektóre systemy religijne zakazywały inwestowania w szkodliwą działalność jak np. hazard.

Inwestowanie zrównoważone (ESG)

Inwestowanie ESG uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Chociaż przy dokonywaniu inwestycji ESG bierze się pod uwagę aspekty etyczne, są one bardziej związane z określeniem rentowności firmy lub funduszu, a mniej z ich zdolnością do wywierania pozytywnego wpływu na planetę.

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)

Kolejnym stopniem na skali etycznego inwestowania jest SRI. Inwestorzy, którzy praktykują SRI, patrzą na kwestie moralne i etyczne, aby wybrać lub wyeliminować możliwości inwestycyjne, które chcą lub nie chcą wspierać. Mogą one opierać się na różnych przekonaniach politycznych i religijnych oraz doświadczeniach życiowych.

Inwestowanie o pozytywnym wpływie

Impact investing jest teoretycznie najbardziej altruistyczną formą inwestowania. W tym przypadku inwestorzy nie tylko badają wpływ ich inwestycji na środowisko czy innych ludzi, ale wręcz wybierają projekty inwestycyjne mogące wywrzeć pozytywny wpływ, nawet kosztem własnego zysku.

Jakie są 3 filary zrównoważonego rozwoju firmy?

Istnieją trzy podstawowe czynniki, które wpływają na inwestowanie w ESG, znane jako trzy filary zrównoważonego rozwoju firmy: środowiskowy, społeczny i ład korporacyjny.

What are the 3 pillars of corporate sustainability?

Środowisko

Obszar ten obejmuje mnóstwo elementów, od wykorzystywania zwierząt do testowania produktów kosmetycznych, przez wykorzystanie odnawialnej energii, aż po stosowanie opakowań biodegradowalnych. Obecnie niemal każda firma stara się, by jej działania nie były szkodliwe dla środowiska. Firmy zajmujące się energią odnawialną przeżywają okres rozkwitu na wszystkich rynkach. Powoli do głosu dochodzą również postulaty związane z rozsądnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Odpowiedzialne firmy kosmetyczne, które w swoim procesie produkcyjnym wykorzystują mnóstwo wody, wdrażają systemy odzysku wody po produkcji i ponownie wtłaczają ją do swoich procesów. Dzięki temu oszczędzają ogromne ilości tego surowca i nie degradują środowiska.

Społeczeństwo

Czynniki społeczne stają się dziś coraz bardziej rozpowszechnione dzięki mediom społecznościowym, które rzucają światło na problemy globalne. Względy społeczne mogą dotyczyć wszystkiego, np. kwestii praw człowieka, wyzysku siły roboczej i działalności związanej z tytoniem. Choć firmy tytoniowe są świetnymi płatnikami dywidend, coraz częściej inwestorzy odwracają się od nich ze względu na szkodliwą działalność.

Zarządzanie/Ekonomia

Czynniki odnoszą się do przywództwa organizacji lub podmiotu. Może to obejmować wszystko, od tego, jak zróżnicowany jest zespół kierowniczy firmy, po wysokość wynagrodzenia dla kadry kierowniczej i stopień przejrzystości. Inwestorzy etyczni często unikają inwestycji w firmy, których sposób zarządzania budzi wątpliwości natury moralnej.

Rosnąca popularność sektora inwestycji SRI ETF

The growing popularity of the SRI ETF sector

Biała księga Morgan Stanley z 2019 r. zatytułowana Zielone inwestycje – dostępne możliwości ujawniła, że 85% amerykańskich inwestorów wykazało zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem. A w Australii prawie 1 bilion dolarów z 2,24 bilionów dolarów, zarządzanych przez profesjonalnych inwestorów w 2019 roku, uznano za odpowiedzialny społecznie.

Fundusze ETF zdobyły w ostatnich latach wielką popularność wśród inwestorów indywidualnych. Pozwalają szeroko inwestować w poszczególne sektory oraz całe gospodarki z niskim progiem wejścia Nie inaczej jest w przypadku etycznego inwestowania.

SRI ETF umożliwiają inwestowanie poprzez fundusze, w przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na środowisko oraz społeczeństwo. Młode pokolenie inwestorów nie tylko sprawnie posługuje się nowoczesnymi platformami online do inwestowania, ale również jest mu bliskie inwestowanie etyczne. Fundusze te są budowane w ramach ścisłego procesu weryfikacji, który bada obszary zainteresowania etycznych inwestorów. SRI ETF może na przykład składać się z przedsiębiorstw zaangażowanych w wykorzystanie i produkcję energii odnawialnej.

Etyczne inwestowanie to nie tylko poczucie wpływu i czyste sumienie, to również możliwość osiągania atrakcyjnych zysków. Opublikowany w 2019 raport Responsible Investment Association of Australasia wykazał, że SRI EFT osiągnęły lepsze wyniki, niż ich odpowiedniki z głównego nurtu funduszy australijskich, w wielu przedziałach czasowych.

Zielone inwestycje — dostępne możliwości

Bez względu na to, czy głównym czynnikiem zainteresowania się etycznym inwestowaniem są aspekty moralne, czy też chęć poszerzenia swojego portfela inwestycyjnego, istnieje wiele możliwości lokowania kapitału.

Green Investment Opportunities

Przygotowaliśmy krótkie zestawienie najciekawszych sektorów oraz możliwości inwestycyjnych, na które warto zwrócić uwagę. Wśród najciekawszych znajdziesz rozwijającą się branżę odnawialnych źródeł energii, ale również bardziej tradycyjne zarządzanie odpadami.

Sektor etycznego inwestowania Szansa inwestycyjna
Woda Zacks Global Water Index
Woda First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
Woda Invesco Global Water Portfolio ETF (PHO)
Energia wiatrowa Vestas Wind Systems (VWDRY)
Energia wiatrowa NextEra Energy Partners (NEP)
Energia wiatrowa General Electric (GE)
Energia ze słońca Enphase Energy (ENPH)
Energia ze słońca Vivint Solar (VSLR)
Energia ze słońca Sunrun (RUN)
Kontrola zanieczyszczeń Fuel-Tech (FTEK)
Kontrola zanieczyszczeń Invesco Cleantech ETF (PZD)
Kontrola zanieczyszczeń VanEck Vectors Environmental Services
Redukcja odpadów Waste Management
Redukcja odpadów Republic Services (RSG)
Redukcja odpadów Covanta Holdings (CVA)

 

brew powszechnej opinii, spółki o pozytywnym wpływie na środowisko to nie tylko ryzykowne start-upy, przeznaczone dla inwestorów lubiących wysokie ryzyko towarzyszące możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Wiele z przedsiębiorstw operujących w takich obszarach, jak gospodarka wodna czy energia odnawialna, to solidne spółki dywidendowe, które mogą zapewnić swoim inwestorom wypłaty zysku obok możliwych zysków kapitałowych.

Sektor odnawialnych źródeł energii bije rekordy w wielu rozwiniętych krajach, ale to nie jedyna możliwość. Coraz większy wpływ na gospodarkę i codzienne życie ma zarządzanie odpadami. Nasza planeta już teraz z trudem radzi sobie z rosnącą górą śmieci. Z czasem ten problem będzie narastał, ponieważ generujemy coraz większą ilość odpadów. Inwestując w spółki, zajmujące się recyklingiem, nie tylko wspieramy pozytywną zmianę, ale również otrzymujemy udział w zyskach firm, które będą w stanie oferować coraz więcej wysoko opłacanych stanowisk. To najpewniej odbije się również pozytywnie na zyskach inwestorów.

To jedynie przykłady dużych sektorów, które mają duży wpływ na środowisko. Możesz oczywiście poszukać firm w innych obszarach, które odgrywają pozytywną rolę w gospodarce. Kto wie, może odnajdziesz prawdziwą perłę, która zmieni świat na lepsze.

Strategie etycznego inwestowania

Najlepsze wyniki osiągają inwestorzy, którzy podejmują decyzje zgodnie z wcześniej przyjętą strategią inwestycyjną. Pozwala to na ograniczanie emocji i eliminuje ryzyko podjęcia nieprzemyślanych decyzji. Inwestując etycznie, również możemy stosować szereg strategii, pozwalających na dobieranie najlepszych aktywów. Strategie etycznego inwestowania powinny być oczywiście uzupełnieniem tradycyjnych strategii, które powinien znać każdy inwestor.

Badanie ESG

Badanie ESG ma miejsce, gdy menedżer portfela lub inwestor bada aktywa lub poszczególne spółki, w oparciu o omówione powyżej czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Efekty badań w tych obszarach są wykorzystywane jako czynnik decydujący o tym, czy warto zaangażować się w taką inwestycję. Jest to podobne do inwestowania w ESG jako całości, ponieważ chodzi głównie o określenie sukcesu, a nie o dokonanie moralnego czy etycznego wyboru. Pozytywny wpływ na środowisko czy nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, to aspekty często uwzględniane przez konsumentów wybierających produkty i usługi firm, a to przekłada się na przyszłe sukcesy przedsiębiorstw.

Negatywna selekcja

Negatywna selekcja przenosi badania ESG na wyższy poziom. Jeśli fundusz inwestuje w spółki, które słabo wypadają w ważnych dla Ciebie obszarach środowiskowych, społecznych lub dotyczących zarządzania, możesz zrezygnować z inwestowania w ten fundusz. Każdy z nas ma obszary, które są dla niego istotne z różnych powodów. Na przykład dla rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci mogły korzystać z dóbr natury i czystego powietrza również za 20-30 lat, ważne będą aspekty środowiskowe. Osoby pochodzące z rodzin, w których wystąpiły przypadki chorób spowodowanych paleniem papierosów, będą skoncentrowane na wyeliminowaniu z portfela funduszy inwestujących w spółki tytoniowe. Każdy z nas może się kierować innymi czynnikami w procesie konstruowania optymalnego portfela inwestycyjnego.

Pozytywna selekcja

Możesz również spojrzeć na dobór aktywów z drugiej strony, stosując pozytywną selekcję. Wówczas dobór funduszy lub poszczególnych spółek polega na poszukiwaniu podmiotów, które realizują działania o pozytywnym wpływie w wybranych obszarach. Platformy inwestycyjne dają dostęp do tysięcy aktywów, wśród nich można znaleźć wiele spółek i funduszy ETF, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii, zarządzają odpadami czy stosują etyczne zasady zarządzania.

Inwestowanie zaangażowane społeczni

Poprzez swoje wybory inwestycyjne możesz wywierać wpływ na planetę. Wspieranie firm robiących rzeczy dobre dla społeczeństwa i środowiska zapewnia im kapitał na rozwój i pozytywne zmienianie świata w jeszcze większym stopniu. Z inwestowaniem może być podobnie, jak z wyborami konsumenckimi. Wybierając akcje etycznych firm, podobnie jak wybierając ich produkty, wspierasz pozytywną zmianę.

Inwestowanie o pozytywnym wpływie

Inwestowanie o pozytywnym wpływie ma miejsce, gdy inwestorzy angażują swój kapitał w aktywa wywierające pozytywny wpływ i jednocześnie generują atrakcyjne zwroty, czy to w formie dywidend, czy zysków kapitałowych.

Etyczne inwestowanie może być fantastyczną opcją z wielu powodów. Możesz czuć się dobrze ze swoimi inwestycjami bez narażania swojej moralności i etyki, jednocześnie pomagając ulepszać otaczający cię świat. Co więcej, możesz skończyć z atrakcyjnymi zyskami, zwłaszcza że światowe trendy idą jednoznacznie w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Zarejestruj się w eToro i zacznij inwestować w firmy, w które wierzysz.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.