Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Wszystkich naszych użytkowników zachęcamy do odpowiedzialnych zachowań, jeśli chodzi o inwestowanie na naszej platformie lub korzystanie z jej funkcji inwestowania społecznościowego. W ramach naszej polityki odpowiedzialnego inwestowania zachęcamy inwestorów do zabezpieczania się przed skutkami podejmowania decyzji pod wpływem emocji, które może prowadzić do niepotrzebnych strat.

W szczególności nowicjusze mają skłonność do polegania na „przeczuciach”, ponieważ nie zawsze dysponują na tyle dużym doświadczeniem w inwestycjach finansowych, by móc podejmować racjonalne decyzje na podstawie właściwych informacji.

Aby pomóc inwestorom uniknąć podejmowania nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych, eToro, zgodnie z regulacjami lokalnych organów nadzoru finansowego, zaleca przestrzeganie następujących wytycznych:

 • Maksymalna dźwignia według następującego wykazu:
 1.  30:1 w przypadku głównych par walutowych;
 2.  20:1 w przypadku drugorzędnych par walutowych, złota i głównych indeksów;
 3.  10:1 w przypadku surowców innych niż złoto i drugorzędnych indeksów giełdowych;
 4.  5:1 w przypadku poszczególnych akcji i innych wartości referencyjnych;
 5.  2:1 w przypadku kryptowalut.
 • Angażowanie w jedną pozycję nie więcej niż 20% posiadanego kapitału; a także
 • angażowanie nie więcej niż 40% łącznego salda rachunku w kopiowanie jednego inwestora.

Najważniejszymi czynnikami inteligentnego inwestowania są niska dźwignia i zróżnicowanie portfela – potwierdzają to składy portfeli najlepszych inwestorów eToro.

Oto niektóre wskazówki ułatwiające zostanie bardziej odpowiedzialnym inwestorem:

 1. Inwestuj tylko w to, co znasz: nie podążaj za zasłyszanymi podpowiedziami czy „przeczuciami”. Jeśli chcesz zainwestować w określony instrument, zapoznaj się z jego historią i trendami.
 2. Sprawdź swój współczynnik ryzyka: Twój unikatowy współczynnik ryzyka to wspaniały sposób na sprawdzenie, czy jesteś odpowiedzialnym inwestorem. Użytkownikom platformy eToro zalecamy utrzymywanie współczynnika ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 3.
 3. Dostosuj swój portfel: różnicuj swój portfel, inwestując w wiele klas aktywów. Jeśli nie chcesz zajmować się bieżącym monitorowaniem portfela, zdecyduj się na instrumenty wymagające mniejszego zaangażowania, takie jak Smart Portfolios czy nasz system CopyTrader™.
 4. Kopiuj innych odpowiedzialnych inwestorów: podejmując decyzję o kopiowaniu innego inwestora, weź pod uwagę jego współczynnik ryzyka, historię oraz poziom zróżnicowania portfela.

Psychologia ludzkich działań i emocje w inwestowaniu

Inwestorzy wszystkich poziomów mogą w zbyt wysokim stopniu opierać swoje inwestycje na emocjach. Jest to błąd, ponieważ strach, chciwość i ekscytacja mogą wpływać na podejmowanie złych decyzji. Zawsze należy mieć plan inwestowania i przestrzegać go niezależnie od okoliczności. W trakcie tworzenia planu inwestowania warto uwzględnić wskazówki z powyższej sekcji, zwracając uwagę na następujące aspekty:

 1. maksymalną dźwignię,
 2. zróżnicowanie (dywersyfikacja) portfela, a ponadto
 3. współczynniki ryzyka oraz profile innych inwestorów.

Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące odpowiedzialnego inwestowania, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta w dowolnym dla siebie terminie.