Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego inwestowania

Wszystkich naszych użytkowników zachęcamy do odpowiedzialnych zachowań, jeśli chodzi o inwestowanie na naszej platformie lub korzystanie z jej funkcji inwestowania społecznościowego. W ramach naszej polityki odpowiedzialnego inwestowania zachęcamy inwestorów do zabezpieczania się przed skutkami podejmowania decyzji pod wpływem emocji, które może prowadzić do niepotrzebnych strat.

W szczególności nowicjusze mają skłonność do polegania na „przeczuciach”, ponieważ nie zawsze dysponują na tyle dużym doświadczeniem w inwestycjach finansowych, by móc podejmować racjonalne decyzje na podstawie właściwych informacji.

Oto kilka przykładowych sposobów pozwalających stwierdzić, czy kierujemy się „przeczuciami”:

  1. Maksymalna dźwignia: osobie nieznającej rynku walutowego rozpoczęcie inwestowania online od najwyższej możliwej dźwigni w celu maksymalizacji zysków może wydawać się dobrym pomysłem, podczas gdy w rzeczywistości podejście takie oznacza narażenie na najwyższe ryzyko.
  2. Zróżnicowanie (dywersyfikacja) portfela: istotne jest inwestowanie w różnego instrumenty w celu ograniczania ryzyka. Niektórzy inwestorzy trzymają się jednej klasy aktywów lub skupiają się na parach tej samej waluty (takich jak USD/GBP i USD/JPY), co skutkuje narażeniem na wyższe ryzyko.
  3. Ignorowanie współczynników ryzyka: niektórzy użytkownicy podejmujący decyzję o kopiowaniu innych inwestorów patrzą tylko na ostatnie zyski, ignorując ich współczynnik ryzyka. Im wyższy jest współczynnik ryzyka, tym wyższe jest ryzyko niepowodzenia inwestycji.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Od czasu wprowadzenia naszej polityki odpowiedzialnego inwestowania obserwujemy znaczną poprawę w zakresie wyników inwestycji online oraz utrzymania inwestorów.

Aby pomóc inwestorom uniknąć podejmowania nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych, eToro zaleca przestrzeganie następujących wytycznych:

  1. maksymalna dźwignia 1:50 niezależnie od pozycji;
  2. angażowanie w jedną pozycję nie więcej niż 20% posiadanego kapitału; a także
  3. angażowanie nie więcej niż 40% łącznego salda rachunku w kopiowanie jednego inwestora.

Najważniejszymi czynnikami inteligentnego inwestowania są niska dźwignia i zróżnicowanie portfela — potwierdzają to składy portfeli najlepszych inwestorów na platformie inwestowania społecznościowego eToro.

Oto niektóre wskazówki ułatwiające zostanie bardziej odpowiedzialnym inwestorem:

  1. Inwestuj tylko w to, co znasz: nie podążaj za zasłyszanymi podpowiedziami czy „przeczuciami”. Jeśli chcesz zainwestować w określony instrument, zapoznaj się z jego historią i trendami.
  2. Sprawdź swój współczynnik ryzyka: Twój unikatowy współczynnik ryzyka to wspaniały sposób na sprawdzenie, czy jesteś odpowiedzialnym inwestorem. Użytkownikom platformy eToro zalecamy utrzymywanie współczynnika ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 3.
  3. Dostosuj swój portfel: różnicuj swój portfel, inwestując w wiele klas aktywów. Jeśli nie chcesz zajmować się bieżącym monitorowaniem portfela, zdecyduj się na instrumenty wymagające mniejszego zaangażowania, takie jak nasze CopyPortfolios™ czy nasz system CopyTrader™.
  4. Kopiuj innych odpowiedzialnych inwestorów: podejmując decyzję o kopiowaniu innego inwestora, weź pod uwagę jego współczynnik ryzyka, historię oraz poziom zróżnicowania portfela.