Termin „sprzedaż akcji” brzmi dość prosto. I tak jest. Jednak w świecie inwestycji może mieć dwa różne znaczenia. Na platformie eToro używamy dwóch różnych terminów, aby uniknąć zamieszania.

Zamknięcie pozycji

Na platformie eToro zamknięcie pozycji oznacza zakończenie wcześniej rozpoczętej inwestycji. Możesz np. posiadać jedną akcję EasyJet, która obecnie jest notowana po 832 USD. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoją pozycję, będzie to oznaczać, że zakończysz inwestycję w akcje EasyJet i otrzymasz 832 USD z powrotem na swój rachunek. Po zamknięciu pozycji nie będziesz już właścicielem akcji EasyJet.

Na poniższej ilustracji widać, jak wygląda ekran, kiedy użytkownik ma zamiar zamknąć pozycję na akcjach EasyJet.

Dowiedz się, jak zamknąć pozycję

Zamykanie pozycji nie jest związane tylko z inwestycjami w akcje. Dotyczy ono wszystkich rodzajów inwestycji w aktywa finansowe na platformie eToro. Zamknięcie pozycji jest w wielu przypadkach synonimem sprzedaży akcji. Jednak sprzedaż akcji czy jakichkolwiek innych instrumentów na platformie eToro ma też inne znaczenie, które zaraz wyjaśnimy.

Sprzedaż instrumentu (zwana również „sprzedażą krótką”)

„Sprzedaż” instrumentu finansowego, niekiedy określana mianem „sprzedaży krótkiej” lub „zajęcia pozycji krótkiej” co do zasady różni się od „zamknięcia pozycji”.

Załóżmy, że chcesz kupić akcje Amazona lub inne aktywa finansowe na platformie eToro. Oto ekran, który zobaczysz:

W górnej części ekranu znajduje się opcja KUPNA (zielone kółko) lub SPRZEDAŻY (czerwone kółko) akcji. Można by powiedzieć: jak mogę sprzedać akcje, których nie posiadam? Dobre pytanie.

Odpowiedź brzmi: „sprzedaż” odnosi się w tym przypadku do „sprzedaży krótkiej”. Oznacza to, że otwierasz pozycję, ponieważ wierzysz, że akcje Amazona stracą na wartości. Jak widać na ilustracji (niebieski prostokąt), Twoja pozycja jest nazywana kontraktem na różnicę kursową, lub „CFD”. W tym przypadku nie sprzedajesz aktywów, ale raczej zawierasz z eToro umowę, w ramach której Twoja pozycja jest „sprzedażą”. W umowie tej ustalasz z eToro, że w przypadku gdy wartość wybranego instrumentu spadnie, zyskasz pewną kwotę, a w przypadku gdy jego wartość wzrośnie, stracisz analogiczną sumę — wszystko w oparciu o kwotę, którą inwestujesz. O sprzedaży możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

KUPNO instrumentu

Na ilustracji powyżej dostępna jest opcja „SPRZEDAJ”, o której mówiliśmy, a także „KUP”. Tutaj „kupowanie” jest synonimem „pozycji długiej”. Kupno jest dokładnie tym, czym się wydaje, czyli zakupem instrumentu. Na przykład jeśli kupujesz akcje Amazona, powiesz „Zajmuję pozycję długą na Amazonie”. Oznacza to, że otwierasz pozycję, ponieważ wierzysz, że wartość akcji Amazona będzie rosła.

Podsumowanie

Z tego postu na blogu można wyciągnąć trzy wnioski.

  1. „Zamknięcie pozycji” oznacza zakończenie inwestycji. W języku laików zostało to nazywane „sprzedażą” akcji lub instrumentów finansowych.
  2. Sprzedaż instrumentu, synonim „krótkiej sprzedaży”, oznacza zawarcie umowy z domem maklerskim lub po prostu inwestycję, w przypadku której wierzysz, że wartość będącego jej przedmiotem instrumentu spadnie.
  3. Kupowanie aktywów, oznaczone jako słowem „KUP” na platformie eToro, oznacza, że kupujesz aktywa, które Twoim zdaniem będą drożeć.

Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.