Ubezpieczenie

Niektóre podmioty eToro zapewniają uprawnionym klientom bezpłatne ubezpieczenie wykupione w Lloyd’s of London, jednym z wiodących na świecie dostawców specjalistycznych ubezpieczeń, dające pokrycie do 1 miliona EUR lub AUD (w zależności od regionu).

Bezpłatne ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie dla klientów Platinum, Platinum + i Diamond Club eToro (Europe) Ltd. i eToro AUS Capital Limited.

Uwaga:

  • Ubezpieczenie obejmuje roszczenia uprawnionych klientów, którzy ponieśli straty w wyniku mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności eToro oraz w przypadku wystąpienia przypadku nadużycia (zgodnie z definicją zawartą w odpowiedniej polisie).
  • Ubezpieczenie obejmuje: (i) kwotę do 1 miliona EUR lub AUD (w zależności od podmiotu regulowanego); (ii) do wysokości łącznego limitu wykupionego przez eToro; oraz (iii) z zastrzeżeniem kwoty nadwyżki (zgodnie z definicją zawartą w stosownej polisie).
  • Musi przekraczać kwotę początkową 20 000 EUR lub AUD.
  • Ubezpieczenie obejmuje gotówkę, wszystkie pozycje CFD i papiery wartościowe. Należy pamiętać, że pozycje w PRAWDZIWEJ kryptowalucie nie są objęte ubezpieczeniem, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Trzy poziomy ochrony

W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności eToro uprawnieni klienci* eToro (Europe) Ltd. i eToro AUS Capital Limited mają trzy poziomy ochrony.

  • W przypadku niewypłacalności wyznaczony likwidator będzie zarządzał aktywami eToro i rozdzielał pieniądze między klientów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Ochrona regulacyjna: Dla klientów eToro (Europe) Ltd. (regulowanej przez CySEC) obowiązują pewne programy regulacyjne (ICF), które zapewniają klientom rekompensatę w przypadku niewypłacalności i niedoboru środków klienta w wysokości do 20 tys. dolarów.
  • Ubezpieczenie prywatne: Zapewniane przez Lloyd’s of London, to ubezpieczenie inwestycyjne pokrywa straty poniesione w wyniku niewypłacalności, z zastrzeżeniem kwoty nadwyżki, oraz do 1 miliona EUR/AUD na klienta*, jak opisano powyżej.

*Bezpłatne ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie dla klientów Platinum, Platinum + i Diamond Club eToro (Europe) Ltd. i eToro AUS Capital Limited.

Ubezpieczenie eToro — często zadawane pytania

Jakie produkty są objęte polisą ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie obejmuje gotówkę, wszystkie pozycje CFD oraz papiery wartościowe. Zwróć uwagę, że pozycje w PRAWDZIWEJ kryptowalucie (non-CFD) nie są objęte ubezpieczeniem inwestycyjnym.

Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie dla klientów Platinum, Platinum + i Diamond Club eToro (Europe) Ltd. i eToro AUS Capital Limited.

Czy ma datę ważności?

Nie. Jednak ubezpieczenie może zostać wycofane wedle uznania eToro w dowolnym momencie w przyszłości. Wcześniejsze powiadomienie nie jest wymagane.

Kiedy nastąpi uruchomienie ubezpieczenia?

Ubezpieczenie może zostać uruchomione w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności eToro.

Jak eToro przechowuje moje pieniądze?

Aby chronić Twoje środki, eToro przechowuje je na całkowicie oddzielnym rachunku w najlepszym banku lub kwalifikującym się funduszu rynku pieniężnego.

eToro oferuje też usługi dodatkowe, takie jak:

Twoje środki utrzymywane są na wydzielonym rachunku

Najwyższym priorytetem eToro jest troska o bezpieczeństwo klientów i ich środków. Z tego powodu absolutnie wszystkie środki wpłacane przez klientów są utrzymywane na osobnym, wydzielonym rachunku. Oznacza to, że nawet w przypadku (mało prawdopodobnej) niewypłacalności firmy eToro Twoje środki będą bezpieczne.

BEZPŁATNY rachunek demonstracyjny z 100 000 USD

Odkryj prostotę i łatwość obsługi platformy eToro dzięki BEZPŁATNEMU rachunkowi demonstracyjnemu na kwotę 100 000 USD. Otwieraj i zamykaj pozycje, buduj wirtualny portfel dzięki akcjom dostępnym z 0% prowizjikryptowalutom oraz innym klasom aktywów, a także doskonal swoje umiejętności w zakresie inwestowania krótko- i długoterminowego.

Obowiązuje Regulamin. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie ubezpieczeń eToro.