Jak zweryfikować rachunek eToro

Weryfikacja jest obowiązkową częścią procesu rejestracji na platformie eToro. Regulacje prawne zobowiązują nas do weryfikacji każdego nowego rachunku na eToro. Dzięki temu nasza platforma jest bezpieczna oraz chroniona przed przypadkami nadużyć.

Natychmiast po ukończeniu procesu weryfikacji można w pełni korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez platformę eToro. W ramach procesu weryfikacji należy przesłać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz adres. Proces weryfikacji rozpocznie się wyłącznie wtedy, gdy otrzymamy oba dokumenty. Do bezpośredniego zeskanowania dokumentów na platformę można wykorzystać aplikację eToro.

Potwierdzenie tożsamości

Dokument potwierdzający Twoją tożsamość powinien zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, wyraźną fotografię, datę wydania i datę ważności (jeśli taką posiada), które również powinny być czytelne. Preferowanym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest paszport, który zespół eToro jest w stanie najszybciej sprawdzić. Może to być również prawo jazdy lub inny dokument tożsamości wydany przez administrację państwową. Jeżeli dany dokument jest dwustronny i zawiera na odwrocie istotne informacje, prosimy o ich przesłanie.

Wszystkie informacje znajdujące się na potwierdzeniu tożsamości powinny być czytelne.

Prosimy przesłać dokument w całości, unikając przycinania lub powiększania wybranych części.

Prześlij potwierdzenie tożsamości teraz, klikając tutaj.

 

Potwierdzenie adresu

Dokument potwierdzający Twój adres nie może być starszy niż 3 miesięcy i powinien zawierać imię i nazwisko, adres oraz datę wydania. Na dokumencie powinna się znajdować czytelna nazwa lub logotyp podmiotu wydającego. Dokument należy skanować, umieszczając go na tle o innym kolorze, aby wszystkie cztery rogi dokumentu były widoczne.

Jako potwierdzenie adresu można przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

Wyciąg bankowy

Wyciąg karty kredytowej

Faktura za prąd, wodę lub gaz

Rozliczenie podatku od nieruchomości

Rozliczenie podatku dochodowego

Oficjalna umowa wynajmu nieruchomości – wydana przez organy rządowe

 

Pismo z Twojej gminy

Faktura za telefon

Rachunek za Internet

Dokument powinien być równo zeskanowany

Nie powinien być przycinany, a jego wszystkie cztery rogi powinny być widoczne

*Akceptujemy również zrzuty ekranu, jeśli Twoje potwierdzenie adresu ma formę dokumentu elektronicznego.

Prześlij potwierdzenie adresu teraz, klikając tutaj.

Proces weryfikacji może potrwać kilka dni, a gdy rachunek zostanie zweryfikowany, powiadomimy Cię o tym. Możesz również śledzić status procesu weryfikacji na platformie eToro. Rachunki zweryfikowane w profilu użytkownika są oznaczane za pomocą zielonego „ptaszka” umieszczonego obok nazwy użytkownika.

Nasz zespół zapozna się z dokumentami i zaktualizuje status Twojej weryfikacji — tym samym nie ma potrzeby otwierania zgłoszenia dotyczącego Twojego procesu weryfikacji w biurze obsługi klienta. W przypadku odrzucenia Twoich dokumentów wyślemy do Ciebie e-mail z wyjaśnieniem, co należy nam dostarczyć. Aby uniknąć przypadków zaginięcia e-maila, dodaj eToro do listy „zaufanych nadawców” w ustawieniach poczty e-mail.