Zasady ochrony prywatności w inwestowaniu społecznościowym eToro

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób spółka eToro Group Limited i jej jednostki zależne (zwane dalej „Grupą eToro”) gromadzi i przechowuje niejawne informacje o swoich klientach (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, dane paszportu lub prawa jazdy itp., zwane dalej „Informacjami”). Każdy z członków Grupy eToro podlega przepisom prawa dotyczącym ochrony prywatności obowiązującym w Państwie swojej rejestracji. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności opisują, w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi przekazywanymi nam przez użytkowników i klientów, w tym w jaki sposób chronimy je i przechowujemy.

Pobieranie i instalowanie naszych witryn internetowych, aplikacji i platform inwestycyjnych, a także uzyskiwanie do nich dostępu i użytkowanie ich, oznacza wyrażenie przez klientów i użytkowników zgody na warunki niniejszych Zasad oraz wszelkich pozostałych zawiadomień i oświadczeń prawnych zawartych w niniejszej witrynie internetowej, naszych platformach i/lub naszych aplikacjach. Korzystanie przez klientów i użytkowników z witryn internetowych, platform i aplikacji podlega Zasadom w wersji obowiązującej w dniu, w którym uzyskują oni dostęp do każdej z witryn internetowych. Klientów i użytkowników zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem https://www.etoro.com/pl/customer-service/ w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień przed dalszym korzystaniem z naszych witryn internetowych i platform.

Kiedy gromadzimy informacje o naszych klientach i użytkownikach?

Informacje o klientach i użytkownikach gromadzimy, gdy (a) otwierają oni u nas rachunek i przekazują nam Informacje za pośrednictwem elektronicznych formularzy rejestracyjnych; (b) zawierają z nami transakcje, w tym wpłacają i wypłacają środki. Ponadto niekiedy możemy gromadzić Informacje o klientach i użytkownikach od osób trzecich — na przykład informacje o agencjach gromadzących ich historię kredytową. Informacje gromadzone bezpośrednio od klientów i użytkowników obejmują te, które są niezbędne do komunikacji z nimi, takie jak adres, numer telefonu czy e-mail. Ponadto możemy gromadzić inne Informacje umożliwiające identyfikację klientów i użytkowników, takie jak imię i nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer identyfikacyjny, dane paszportu, dane dowodu osobistego, dane prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego i/lub inny numer identyfikacyjny, a także dane stosowanych metod płatności, takich jak karta płatnicza, portfel elektroniczny, rachunek bankowy itp. Możemy również potrzebować przeprowadzenia oceny doświadczenia inwestycyjnego klienta lub użytkownika, jego średnich rocznych dochodów, szacowanej wartości majątku czy współczynnika ryzyka.

W jaki sposób gromadzimy Informacje?

Większość gromadzonych przez nas Informacji jest przekazywana bezpośrednio przez klientów i użytkowników. Odbywa się to w drodze wypełnienia elektronicznego formularza, który publikujemy w naszych witrynach internetowych/platformach/aplikacjach, a także poprzez dobrowolne przekazanie nam pozostałych wymaganych dokumentów. Klienci i użytkownicy przekazują nam ponadto Informacje, inwestując w naszym systemie, kontaktując się z nami lub uczestnicząc w promocjach. Informacje, które gromadzimy pośrednio, mogą obejmować rejestry adresów IP, konfiguracji oprogramowania lub typu systemu operacyjnego klientów oraz pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki przesyłane przez nas na komputer klienta, a niekiedy również w przeciwną stronę. Głównym zadaniem plików cookie jest ulepszanie nawigacji na naszej witrynie internetowej i ułatwianie korzystania z niej. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób. Stosowne ustawienia zezwoleń dotyczących plików cookie przeglądarki internetowej oznaczają wyrażenie zgody na naszą politykę plików cookie.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone Informacje?

Wykorzystywanie Informacji

Dane osobowe klientów i użytkowników oraz informacje pozyskane z innych źródeł wykorzystujemy dla celów spełniania wymogów regulacji i przepisów prawa, jak również dla celów marketingowych, administracyjnych i związanych z obsługą klienta, w celu zapewnienia dopasowania oferowanych przez nas treści i usług do potrzeb oraz zainteresowań klientów i użytkowników. Informacje o klientach i użytkownikach przechowywane są w związku ze wspomnianymi celami przez uzasadniony okres. Może się okazać, że konieczne będzie przekazanie danych klientów lub użytkowników naszym usługodawcom i przedstawicielom. Zasadniczo wymagamy, aby niezależne organizacje, które przetwarzają lub uzyskują dane osobowe jako usługodawcy, potwierdzały ich poufność i zobowiązywały się do przestrzegania przysługujących osobom fizycznym praw do ochrony prywatności, jak również by przestrzegały zasad dotyczących ochrony danych, w tym niniejszej polityki. Możemy na przykład wykorzystywać te Informacje również do zakładania i konfiguracji rachunków inwestycyjnych klientów, przydzielania numerów rachunków i haseł, rejestrowania aktywności klientów i użytkowników, a także kontaktowania się z nimi.

Możemy samodzielnie lub za pośrednictwem działających w naszym imieniu przedstawicieli przeprowadzać kontrole tożsamości i kontrole mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz oszustwom, jak również przekazywać dane klientów i użytkowników innym spółkom grupy i organizacjom (w tym organom ścigania) zajmującym się zapobieganiem oszustwom i wykrywaniem oszustw, które mogą wykorzystywać dane klientów i użytkowników w taki sam sposób i/lub sprawdzać wiarygodność kredytową klientów lub użytkowników i w związku z tym kontaktować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz biurami informacji kredytowych.

Gromadzone informacje pomagają nam doskonalić oferowane klientom i użytkownikom usługi, indywidualizować sposoby przeglądania stron, a także informować klientów i użytkowników o dodatkowych produktach, usługach i promocjach, którymi mogą być zainteresowani. Jeśli klient kiedykolwiek zdecyduje się na dezaktywację rachunku w naszym serwisie, zachowamy jego dane, jednak będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu przestrzegania wymogów ustawowych oraz okazjonalnego kontaktowania się z klientem w związku z przedstawieniem propozycji reaktywacji rachunku. Należy pamiętać, że klienci mają możliwość zrezygnowania z akceptacji naszych zasad udostępniania Informacji w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas o takim zamiarze w sposób objaśniony poniżej;

Możemy wykorzystywać informacje przekazywane nam przez klientów i użytkowników w celu wysyłania im wiadomości SMS lub e-maili w celach informacyjnych, w tym związku z wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub innymi informacjami.

Przekazanie nam danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w wyżej wymienionych celach. Klienci i użytkownicy wyrażają również zgodę na przekazywanie przez nas ich danych w związku z wyżej wymienionymi celami do krajów i jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak ich kraj zamieszkania.

Udostępnianie Informacji

Nie ujawniamy ani nie udostępniamy Informacji o naszych użytkownikach (zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych) żadnym osobom trzecim, czy to afiliowanym, czy to nieafiliowanym, w sposób inny i na rzecz podmiotów innych niż opisane poniżej:

  • Usługodawcom w związku z otwarciem, działaniem i obsługą rachunku klienta. Usługodawcy tacy mogą obejmować adwokatów, księgowych, audytorów, specjalistów ds. finansów i innych specjalistów, nawet spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie Informacje Umożliwiające Identyfikację Osoby mogą być również wykorzystywane dla celów marketingowych lub w celu prowadzenia badań rynkowych na rzecz Nas lub innych spółek wchodzących w skład naszej grupy, które mogą wykorzystywać uzyskane dane osobowe w celu informowania klientów i użytkowników o produktach i usługach, które mogą być dla nich interesujące, jak również w celu efektywnego świadczenia naszych usług na rzecz klientów.
  • W celu udzielenia odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy, postępowanie sądowe lub wezwanie organów regulacyjnych właściwych dla nas lub naszych klientów/użytkowników; a ponadto
  • w celu ochrony przed oszustwem, nieautoryzowanymi transakcjami (takimi jak „pranie pieniędzy”), roszczeniami lub innymi zobowiązaniami.

Platforma Inwestycji Społecznościowych eToro i informacje niebędące Danymi Osobowymi

eToro to działająca w czasie rzeczywistym platforma inwestycji społecznościowych, która integruje zróżnicowane funkcje społecznościowe z funkcjami platformy inwestycyjnej. W ramach sieci eToro inwestorzy, którzy zdecydują się być częścią społeczności, udostępniają swoje strategie i wyniki jej pozostałym członkom. Zainwestowane kwoty nigdy nie są ujawniane, a od wszystkich inwestorów wymagane jest wyrażenie zgody na przynależność do sieci oraz udostępnianie strategii i wyników.

Pobieranie i instalowanie naszych stron internetowych, aplikacji i platform transakcyjnych oraz uzyskiwanie do nich dostępu i korzystanie z nich oznaczają wyrażenie zgody i potwierdzają, że następujące informacje i treści będą traktowane jako informacje niepoufne i niezastrzeżone (inne niż dane osobowe opisane poniżej — takie informacje i treści będą dalej zwane „Zawartością”) i będą publicznie widoczne w witrynach internetowych, platformie i aplikacjach eToro: nazwa użytkownika, zdjęcie/awatar (o ile przekazano), państwo zamieszkania, płeć, sieci, lista użytkowników obserwujących, użytkownicy kopiujący itp., lista użytkowników kopiowanych lub obserwowanych oraz status sieciowy/posty/blogi i wszelkie inne opcje zawartości, które umożliwiają naszym użytkownikom interakcje między sobą, w tym między innymi treści i informacje publikowane przez klientów w społeczności eToro, komentarze, opinie, posty, blogi i/lub wszystkie informacje przekazywane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie, a ponadto, w przypadku korzystania z jednej z naszych aplikacji obsługujących serwisy społecznościowe (takie jak Facebook, Tweeter, G+ itp.), nasza aplikacja będzie uzyskiwać dostęp do ogólnych informacji o kontach społecznościowych klientów, w tym takich jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika w takich serwisach, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, identyfikator użytkownika, lista znajomych i wszelkie pozostałe informacje udostępnione „wszystkim” w takich serwisach. Dodatkowe informacje mogą być gromadzone w trakcie określonych kampanii w sieciach społecznościowych zgodnie z warunkami podanymi w regulaminach takich kampanii.

Ustawienia prywatności można zmienić, klikając tutaj.

Gromadzenie danych przez osoby trzecie

Gdy klient używa witryny eToro lub łączy się z nią, bądź pobiera aplikację mobilną eToro za pośrednictwem platformy będącej stroną trzecią (lub bezpośrednio z niej), takiej jak Facebook lub inne witryny społecznościowe, zezwala nam tym samym na uzyskiwanie dostępu do określonych informacji ze swojego profilu/konta na platformie będącej stroną trzecią (takiego jak konto Facebook) lub z plików cookie umieszczonych na swoim urządzeniu przez taką platformę, zgodnie z postanowieniami umowy z nią oraz ustawieniami prywatności klienta na niej. Będziemy udostępniać do użytku takie informacje platformie będącej stroną trzecią, zgodnie z warunkami umowy zawartej z taką platformą oraz ustawieniami prywatności klienta na niej.

Będziemy udostępniać niektóre informacje gromadzone od klientów po zainstalowaniu aplikacji mobilnej dostawcom oraz innym usługodawcom zatrudnianym przez nas lub współpracującym z nami w związku z działaniem usług świadczonych klientom oraz do celów analitycznych, co może wymagać kopiowania i wyświetlania takich informacji w postaci zagregowanej i zanonimizowanej, tak by zidentyfikowanie klienta w jakikolwiek sposób nie było możliwe.

Gromadzenie danych przez strony trzecie — działania

Klient może odmówić wyrażenia zgody na gromadzenie jego informacji, które mają służyć do prowadzania analiz przez strony trzecie, poprzez zastosowanie się do wskazówek przekazanych przez naszego będącego stroną trzecią dostawcę rozwiązań analitycznych. Wskazówki te znajdują się pod adresem http://www.mobileapptracking.com/privacy-policy/. Ewentualne niewyrażenie zgody na gromadzenie danych do analiz wykonywanych przez naszego dostawcę będącego stroną trzecią będzie dotyczyć wyłącznie informacji, które gromadzimy dla takiego dostawcy, i nie będzie ograniczać naszej możliwości gromadzenia informacji od klienta dla innych dostawców, zgodnie z postanowieniami niniejszych zasad ochrony prywatności.

Bezpieczeństwo i integralność informacji

Chronimy Informacje o klientach, stosując technologie ochrony danych, a także posługując się narzędziami takimi jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych. Wymagamy również od klientów posługiwania się osobistą nazwą użytkownika i hasłem przy każdej próbie uzyskania dostępu do rachunku przez Internet. We wszystkich naszych biurach ograniczamy dostęp do Informacji, tak by były one dostępne wyłącznie dla funkcjonariuszy i pracowników, którym są one niezbędne.

Zmiany niniejszych „Zasad ochrony prywatności”

Niniejsze Zasady będą okresowo weryfikowane w celu uwzględnienia zmian naszej działalności i praktyk, jak również w celu uzyskania pewności, że Zasady pozostaną odpowiednie w kontekście wszelkich zmian prawa, technologii oraz otoczenia biznesowego. Wszelkie posiadane informacje będą podlegać najnowszej wersji naszych Zasad.

Łącza

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn w Internecie. Nie odpowiadamy za zawartość takich witryn ani za stosowane na nich zasady ochrony prywatności. Klienci powinni zapoznać się z regulaminem użytkowania oraz zasadami ochrony prywatności każdej witryny internetowej, do której mogą prowadzić łącza umieszczone w naszej witrynie i która gromadzi informacje za pośrednictwem Internetu. Nasz regulamin użytkowania oraz nasze zasady ochrony prywatności obowiązują wyłącznie w odniesieniu do informacji gromadzonych przez nas zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Aktualizacja Informacji o kliencie

W przypadku gdy klient dojdzie do wniosku, że nasze Informacje są w jakikolwiek sposób nieprecyzyjne, powinien bezzwłocznie nas o tym poinformować. Dołożymy starań, aby zbadać sprawę i możliwie jak najszybciej wyeliminować wszelkie nieścisłości, jeśli będzie to konieczne.

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące naszych zasad ochrony prywatności można przekazać na stronie https://www.etoro.com/pl/customer-service/. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.