Stocks-00257.HK-China Everbright Environment Group Ltd

00257.HK China Everbright Environment Group Ltd

2.8357 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy China Everbright Environment Group Ltd decreased o 25.20% i osiągnął poziom 37.32B. Zysk netto decreased o 32.97% do 5.44B. Wartość aktywów netto decreased o 8.08% do 59.14B, a zysk na akcję decreased z 1.11 do 0.75.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji