O co chodzi w systemach kopiowania eToro?

Funkcje społecznościowe eToro sprawiają, że nasza platforma jest prawdziwym unikatem w sektorze inwestycji online. Zarówno system CopyTrader™, jak i strategie inwestycyjne Smart Portfolios opierają się na bazie użytkowników eToro, liczącej ponad 20 milionów użytkowników ze 140 krajów, a ich celem jest udzielanie inwestorom pomocy w odkrywaniu nowych sposobów generowania zysków.

Jak działa system CopyTrader?

System CopyTrader jest jednym z kluczowych powodów, dla których platforma jest uważana za jednego z liderów rewolucji branży fintech. Ogólna idea narzędzia CopyTrader jest dość prosta: Należy wybrać traderów, których chce się kopiować, określić kwotę, jaką chce się zainwestować, a następnie automatycznie kopiować wszystko, co robią, i to w czasie rzeczywistym, za pomocą jednego kliknięcia przycisku.

Poza podstawową koncepcją kopiowania transakcji, system ten posiada kilka dodatkowych elementów.

Przed przejściem do kolejnej części, warto zapoznać się z definicjami poniższych terminów, które będą stosowane w dalszej części tekstu oraz z informacjami odnośnie ograniczeń:

 • “Kopiowany inwestor” to inwestor, w którego inwestujesz (poprzez kopiowanie jego ruchów)
 • “Kopiujący” to użytkownik, który wykonuje akcję kopiowania (czyli Ty).

Oto kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do kopiowania:

 • Minimalna kwota inwestycji w inwestora wynosi 200 USD.
 • Maksymalna liczba inwestorów, których można kopiować jednocześnie, wynosi 100.
 • Maksymalna kwota, jaką można zainwestować w jednego inwestora, wynosi 2 000 000 USD.
 • Minimalna kwota dla każdej skopiowanej pozycji wynosi 1 USD. Pozycje niespełniające minimum nie zostaną otwarte.

Automatyczna relokacja w CopyTrader

Nasz model automatycznej relokacji kopii został zaprojektowany w celu utrzymania zgodności między Twoim portfelem a portfelem kopiowanego użytkownika. Gdy kopiowany użytkownik wprowadza zmiany w swoim portfelu, zmiany te są również odzwierciedlane w skopiowanym portfelu.

Funkcja ta automatyzuje proces dostosowywania portfela w celu odzwierciedlenia zmian w inwestycjach kopiowanego inwestora, zapewniając wydajność, zarządzanie ryzykiem i prostotę inwestowania, zwłaszcza w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Proces relokacji uruchamia się po spełnieniu określonych warunków:

 • Rozpoczęcie nowej kopii, dodanie lub wycofanie środków, wznowienie wstrzymanej kopii: Działania te uruchamiają relokację, aby zapewnić zgodność portfela z aktualnym portfelem i strategiami inwestora.
 • Wypłaty dokonywane przez kopiowanego inwestora powodują natychmiastową relokację kopiowanego portfela. Analogicznie, ich wpłaty inicjują relokację w ciągu 48 godzin, dając Ci możliwość dodania odpowiednich środków (jeśli się na to zdecydujesz).

Należy pamiętać, że w trakcie relokacji dodawanie lub usuwanie funduszy, zamykanie poszczególnych pozycji lub wstrzymywanie otwartej kopii jest ograniczone w celu wychwycenia bieżącej alokacji aktywów w kopiowanym portfelu.

 • Po zakończeniu procesu alokacji użytkownik zostanie powiadomiony przy użyciu powiadomień w aplikacji.
 • Proces ten zazwyczaj kończy się w ciągu 2 dni roboczych, po czym można wznowić zarządzanie kopią w dotychczasowy sposób.
 • Użytkownik może jednak w dowolnym momencie przerwać kopiowanie.

Rozpocznij nowe kopiowanie

Po otwarciu nowej kopiowanej inwestycji zostanie ona utworzona w oparciu o bieżący procent aktywów w kopiowanym portfelu inwestora. Alokacja portfela będzie taka sama w portfelu użytkownika i kopiowanego inwestora na każdym etapie.

 1. Kopiowana inwestycja będzie odzwierciedlać bieżące pozycje kopiowanego inwestora i przyszłe działania, w tym zmiany SL i TP oraz zamknięcie transakcji, od momentu rozpoczęcia kopiowania. Jeśli kopiowany inwestor rozszerzy swój SL, dodając więcej środków do pozycji, Twój SL zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Kwota pozycji pozostanie jednak taka sama jak kwota początkowa.
 2. Będziesz mógł zamknąć określoną skopiowaną transakcję bez zamykania kopiowanego rachunku.
 3. Jeśli kopiowany inwestor otworzy pozycję na rynkach, które są zamknięte w czasie kopiowania (na przykład z powodu przerwy rynkowej), system otworzy zlecenie rynkowe dla kopiującego. Gdy rynek zostanie otwarty, zlecenie zostanie zrealizowane z pierwszą stawką rynkową.
 4. Aby zobaczyć wszystkie transakcje skopiowane od jednego inwestora, przejdź do swojego portfolio i kliknij nazwę kopiowanego inwestora.

Uwaga: wszystkie transakcje zostaną otwarte na Twoim rachunku w tym samym czasie. Będą one widoczne z niewielką stratą, która odzwierciedla spread między kursami kupna i sprzedaży, aby odzwierciedlić w czasie rzeczywistym środki, które otrzymasz po zamknięciu transakcji. Nowe transakcje będą wykorzystywać zrealizowany kapitał własny (saldo + zainwestowane środki) jako podstawę proporcji kopiowanych transakcji. Na przykład transakcja otwarta z 10% zrealizowanego kapitału kopiowanego inwestora spowoduje otwarcie transakcji na kopiowanym rachunku z 10% zrealizowanego kapitału w skopiowanej transakcji.

**Niniejsze warunki mogą ulec zmianie na życzenie eToro w dowolnym momencie.

Zlecenie Copy Stop-Loss (CSL)

CSL to funkcja, która daje możliwość efektywnego zarządzania inwestycjami w kopie i inteligentnym portfelem, zapewniając zarządzanie ryzykiem w ramach każdej transakcji kopiowania na podstawie wartości zysku/straty w czasie rzeczywistym. Zasadniczo jest to zautomatyzowany system kontroli ryzyka, który umożliwia ustawienie kontroli dla całej relacji kopiowania w wartości dolara.

System automatycznie ustawi CSL na 40%, jako wartość domyślną, całkowitej zainwestowanej wartości kopii dla każdej transakcji kopiowania. W związku z tym można teraz założyć, że gdy wartość kopii zmniejszy się o 40%, CSL uruchomi się i zakończy tę relację kopiowania, zwracając pozostałe środki do salda. Zakres, w którym można ręcznie ustawić CSL, wynosi od 5% do 95%. Wartość 5% jest prawdziwym zabezpieczeniem, które powinno być uruchamiane tylko wtedy, gdy prawie wszystkie środki w tej relacji kopiowania zostaną utracone.
Na przykład: Inwestor A jest kopiowany przez inwestora B z kwotą 1000 USD. CSL jest ustawiony na 60% kapitału do zwrotu na rachunek, który w tym przypadku wynosi 600 USD. Gdy aktualny kapitał własny, w tym zysk/straty ze wszystkich transakcji, zostanie zredukowany do 600 USD, cały skopiowany rachunek zostanie zamknięty, a pozostałe środki (60% pierwotnej kwoty kopii) zostaną zwrócone na saldo tradera B.

Co się stanie, gdy CSL zostanie uruchomiony?

Jeśli Twoja relacja kopiowania ma niezrealizowane straty w wysokości 40% przydzielonych środków zostanie uruchomiony CSL, a wszystkie pozycje w tej relacji zostaną zamknięte. Zakładka historii na platformie zawiera kolumnę “Zamknięte przez”. Zamknięte transakcje będą oznaczone w tej kolumnie jako “CSL”.


Wartość CSL można dostosować jako zabezpieczenie w zakresie od minimum 5% do maksimum 95%. Należy pamiętać, że system nie pozwoli na zmniejszenie CSL do wartości tak małej, że mogłoby to spowodować natychmiastowe zamknięcie relacji CopyTrader.

Dla przykładu: Powiedzmy, że kopiujesz tradera z 1000 USD i obecnie tracisz 300 USD, podczas gdy Twoja wartość CSL wynosi domyślnie 60% i chcesz dostosować wartość CSL. Nie będzie można ustawić wartości 70% (300 USD w tym przypadku) lub mniej, ponieważ spowodowałoby to natychmiastowe zamknięcie relacji CopyTrader i wszystkich transakcji w jej ramach. W tym przypadku maksymalna wartość CSL, jaką można ustawić, wynosi 65%.

Należy pamiętać, że wartość CSL zmieni się, jeśli zmienisz kwotę kopiowania. Dodanie lub usunięcie środków z kopiowanego inwestora spowoduje ponowne obliczenie wartości CSL jako procentu nowej kwoty kopii.

Załóżmy na przykład, że kopiujesz inwestora z kwotą 1000 USD. Twoja inwestycja w tego inwestora straciła 900 USD swojej wartości, ale nadal wierzysz w tę relację kopiowania. Kiedy przeznaczysz kolejne 1000 USD na tego inwestora – wartość CSL zostanie teraz zaktualizowana i obliczona na podstawie nowej łącznej kwoty 2000 USD przeznaczonej na kopiowanie tego inwestora. Pamiętaj, że możesz zaktualizować CSL w dowolnym momencie.

Skopiowany SL transakcji

CSL został wprowadzony w celu ograniczenia ogólnej ekspozycji na jednego inwestora. Ponieważ kopiowane transakcje są chronione przez CSL, możemy pozwolić na większą elastyczność, jeśli chodzi o ich Stop Loss (SL).

W przypadku zwykłych transakcji, za każdym razem, gdy zwiększasz SL, środki są dodawane do transakcji z salda rachunku, aby odzwierciedlić dodatkowe środki potrzebne do jej obsługi.

W przypadku kopiowanych transakcji, za każdym razem, gdy kopiowany trader rozszerza swój SL, nie są odejmowane żadne dodatkowe środki z ogólnej kwoty kopii. W związku z tym każda pojedyncza transakcja może przynieść 200%, a nawet 300% straty, co daje jej elastyczność w zakresie potencjalnego odzyskania strat bez zamykania przez SL, a jednocześnie pozostawia kwotę kopii z wystarczającym saldem, aby pokryć dodatkowe transakcje. Jeśli jednak kopiowany inwestor osiągnie ustawiony CSL w odniesieniu do niezrealizowanej straty, cała relacja kopiowania zostanie zamknięta.

Różnica ta powoduje kilka rozbieżności między skopiowanymi i oryginalnymi transakcjami:

Nie dodajemy środków do kopiowanych transakcji. Dlatego procent dostępnego salda kopii może być większy niż saldo kopiowanego inwestora.

Zysk/stratę skopiowanej transakcji oblicza się zgodnie z pierwotną kwotą zainwestowaną w transakcję.

Wstrzymaj lub wznów kopiowanie

Wstrzymanie kopiowania to funkcja umożliwiająca zatrzymanie kopiowania inwestora bez faktycznego zamykania wszystkich aktualnie otwartych pozycji.

 • Funkcję “Wstrzymaj kopiowanie” można aktywować na stronie portfela na eToro, klikając przycisk ustawień i “Wstrzymaj kopiowanie”.
 • Po aktywowaniu opcji “Wstrzymaj kopiowanie” nie będą otwierane żadne nowe transakcje w ramach tej relacji kopiowania. Jednak wszystkie aktualnie otwarte transakcje będą nadal kopiować SL/TP i akcje zamknięcia od kopiowanego inwestora.
 • Możesz wznowić kopiowanie w dowolnym momencie, przechodząc do strony portfela i klikając “Wznów kopiowanie”

Zatrzymaj kopiowanie

Jeśli chcesz całkowicie zatrzymać kopiowanie inwestora, wybierz “Zatrzymaj kopiowanie” z menu ustawień kopiowania. Dostępne będą dwie opcje postępowania:

 • “Sprzedaj wszystko”, co spowoduje całkowite zamknięcie kopiowania,
 • “Zachowaj wszystko”, co spowoduje przeniesienie wszystkich skopiowanych pozycji do własnego portfela, gdzie można nimi zarządzać niezależnie od kopii.
 • Możesz zdecydować się na zamknięcie konkretnej skopiowanej pozycji bez zatrzymywania relacji kopiowania. Środki z tej pozycji zostaną przelane z powrotem na saldo kopii

Dodaj lub usuń środki

W dowolnym momencie możesz dodać do swojej inwestycji kopię, przydzielając dodatkowe środki, które zostaną proporcjonalnie dostosowane w ramach Twojego portfela. Podobnie, masz możliwość wycofania niezainwestowanej gotówki, przenosząc ją z powrotem do swojej ogólnej “Dostępnej gotówki”. Należy pamiętać, że można wycofać tylko te środki, które nie zostały zainwestowane.

Jak działają Smart Portfolios?

Oferowane przez eToro Smart Portfolios są umożliwiającymi inwestowanie w motywy inwestycyjne instrumentami zorientowanymi na długoterminowy, dwucyfrowy zwrot. Każde Smart Portfolio łączy zróżnicowane aktywa lub grupy inwestorów oraz jest stale optymalizowane przez algorytmy uczenia maszynowego.

Oto ogólne wskazówki dotyczące Smart Portfolios:

 • Minimalna kwota inwestycji to zaledwie 500 USD.
 • Domyślny poziom stop loss („zatrzymaj straty”) dla Smart Portfolio to 10%.
 • Alokacja wag każdego Smart Portfolio może zmieniać się w czasie.

Market Smart Portfolios

Jako tematyczny instrument inwestycyjny opracowany przez firmę eToro Market Smart Portfolios łączą zróżnicowane aktywa w ramach jednego portfela na podstawie wstępnie określonej strategii rynkowej bądź koncentracji na określonym segmencie rynku. Eksperci finansowi eToro określają skład każdego Smart Portfolio, korzystając z algorytmu uczenia maszynowego zaprogramowanego na ograniczanie ryzyka i zwiększanie zysku.

Na przykładu BigTech Smart Portfolio grupuje duże spółki z sektora technologicznego, przez co przeznaczone jest dla użytkowników chcących zainwestować w ten sektor jako całość.

Top Trader Smart Portfolios

Opierające się na narzędziu CopyTrader Top Trader Smart Portfolios grupują odnoszących sukcesy inwestorów w ramach różnych portfeli. Podobnie jak w przypadku Market Smart Portfolios, inwestorzy wybierani są przez komitet inwestycyjny firmy eToro, a zaawansowany algorytm poszukuje określonych atrybutów inwestycyjnych zoptymalizowanych pod kątem osiągania zysku.

Na przykład GainersQtr Smart Portfolio grupuje inwestorów osiągających w przeszłości stale dodatnie zwroty i stwarzających szansę na osiągnięcie zysku w najbliższym kwartale — istotne są tu wstępne określone parametry uwzględniane przez algorytm Smart Portfolio. Skład Smart Portfolio jest okresowo aktualizowany w celu osiągnięcia niskiego poziomu ryzyka i zwiększenia prawdopodobieństwa zysku.

Więcej informacji na temat Smart Portfolios można znaleźć na stronie Smart Portfolios.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak działają nasze systemy kopiowania. Jeśli będziesz mieć dodatkowe pytania, bez wahania kontaktuj się z nami, pisząc w naszym kanale @CustomerService  na platformie eToro — możesz też dowiedzieć się więcej na naszej stronie pomocy.