Stocks-00268.HK-Kingdee International Software

00268.HK Kingdee International Software

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Kingdee International Software increased o 12.47% i osiągnął poziom 5.66B. Zysk netto decreased o 29.01% do -526.09M. Wartość aktywów netto decreased o 12.87% do 8.32B, a zysk na akcję decreased z -0.11 do -0.13.
00268.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
53.99%
Marża zysku netto
-3.51%
Marża operacyjna
-13.04%
Zwrot z inwestycji
-1.73%