Stocks-00322.HK-Tingyi Cayman Islands Holding

00322.HK Tingyi Cayman Islands Holding

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Tingyi Cayman Islands Holding increased o 2.52% i osiągnął poziom 91.54B. Zysk netto decreased o 32.30% do 3.58B. Wartość aktywów netto decreased o 31.13% do 18.88B, a zysk na akcję decreased z 0.81 do 0.54.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji