Stocks-01055.HK-China Southern Airlines Co Ltd

01055.HK China Southern Airlines Co Ltd

2.8957 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy China Southern Airlines Co Ltd decreased o 17.36% i osiągnął poziom 101.24B. Zysk netto decreased o 195.31% do -39.21B. Wartość aktywów netto decreased o 39.88% do 62.15B, a zysk na akcję decreased z -0.90 do -2.21.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji