Stocks-01093.HK-CSPC Pharmaceutical Group Ltd

01093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy CSPC Pharmaceutical Group Ltd increased o 7.12% i osiągnął poziom 35.98B. Zysk netto increased o 5.71% do 7.25B. Wartość aktywów netto increased o 8.25% do 35.53B, a zysk na akcję increased z 0.57 do 0.59.
01093.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
70.54%
Marża zysku netto
19.32%
Marża operacyjna
21.68%
Zwrot z inwestycji
21.00%