Stocks-01128.HK-Wynn Macau Ltd

01128.HK Wynn Macau Ltd

6.5302 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Wynn Macau Ltd decreased o 49.24% i osiągnął poziom 3.48B. Zysk netto decreased o 41.70% do -7.34B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z -1.00 do N/A.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji