Stocks-01336.HK-New China Life Insurance Co Ltd

01336.HK New China Life Insurance Co Ltd

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy New China Life Insurance Co Ltd decreased o 7.22% i osiągnął poziom 248.11B. Zysk netto decreased o 36.59% do 11.43B. Wartość aktywów netto decreased o 12.95% do 116.08B, a zysk na akcję decreased z 5.77 do 3.66.
01336.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
N/A
Marża zysku netto
6.66%
Marża operacyjna
14.11%
Zwrot z inwestycji
12.66%