Stocks-02020.HK-ANTA Sports Products Ltd

02020.HK ANTA Sports Products Ltd

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy ANTA Sports Products Ltd increased o 4.94% i osiągnął poziom 62.39B. Zysk netto decreased o 3.21% do 9.59B. Wartość aktywów netto increased o 9.95% do 41.96B, a zysk na akcję decreased z 3.39 do 3.21.
02020.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
60.78%
Marża zysku netto
15.02%
Marża operacyjna
19.42%
Zwrot z inwestycji
17.61%