Stocks-02269.HK-Wuxi Biologics Cayman Inc

02269.HK Wuxi Biologics Cayman Inc

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Wuxi Biologics Cayman Inc increased o 43.17% i osiągnął poziom 17.76B. Zysk netto increased o 25.12% do 5.29B. Wartość aktywów netto increased o 1.62% do 40.66B, a zysk na akcję increased z 0.92 do 1.17.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji