Stocks-1398.HK-Industrial And Commercial Bank of China

1398.HK Industrial And Commercial Bank of China

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Industrial And Commercial Bank of China decreased o NaN i osiągnął poziom N/A. Zysk netto decreased o 0.53% do 419.84B. Wartość aktywów netto decreased o 1.05% do 3,698.43B, a zysk na akcję decreased z 1.15 do 1.13.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji