Stocks-1997.HK-Wharf Real Estate Investment Co Ltd

1997.HK Wharf Real Estate Investment Co Ltd

24.06 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Wharf Real Estate Investment Co Ltd decreased o 22.34% i osiągnął poziom 12.46B. Zysk netto decreased o 301.46% do -8.94B. Wartość aktywów netto decreased o 7.44% do 195.19B, a zysk na akcję decreased z 1.45 do -2.92.
1997.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
78.92%
Marża zysku netto
-17.58%
Marża operacyjna
70.84%
Zwrot z inwestycji
-0.89%