Stocks-2013.HK-Weimob Inc

2013.HK Weimob Inc

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Weimob Inc decreased o 33.93% i osiągnął poziom 2.14B. Zysk netto decreased o 116.99% do -2.23B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do N/A.
2013.HK Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
58.14%
Marża zysku netto
-43.58%
Marża operacyjna
-60.68%
Zwrot z inwestycji
-45.22%