Stocks-ABNB-Airbnb Inc

ABNB Airbnb Inc

144.53 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Airbnb Inc increased o 40.18% i osiągnął poziom 8.40B. Zysk netto increased o 637.73% do 1.89B. Wartość aktywów netto increased o 16.42% do 5.56B, a zysk na akcję increased z -0.57 do 2.79.
ABNB Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
73.14%
Marża zysku netto
-33.27%
Marża operacyjna
23.72%
Zwrot z inwestycji
-23.47%