Stocks-ADJ.DE-ADO Properties SA

ADJ.DE ADO Properties SA

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy ADO Properties SA decreased o 37.37% i osiągnął poziom 831.31M. Zysk netto decreased o 43.76% do -1.67B. Wartość aktywów netto decreased o 47.82% do 1.93B, a zysk na akcję decreased z -10.02 do -13.25.
ADJ.DE Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
-54.13%
Marża zysku netto
0.57%
Marża operacyjna
-54.51%
Zwrot z inwestycji
-4.85%