StocksAkzo Nobel NVAKZA.NV

AKZA.NV

Akzo Nobel NV

58.38 1.38 (2.42%)
Ceny dzięki Xignite, w EUR Rynek zamknięty
Trade