StocksASR Nederland NVASRNL.NV

ASRNL.NV

ASR Nederland NV

34.90 0.24 (0.69%)
Ceny dzięki Xignite, w EUR Rynek zamknięty
Trade
S
34.87
K
34.94