Stocks-AZN.L-AstraZeneca

AZN.L AstraZeneca

10502.22 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy AstraZeneca increased o 28.59% i osiągnął poziom 36.01B. Zysk netto increased o 3,097.12% do 2.67B. Wartość aktywów netto increased o 6.21% do 30.81B, a zysk na akcję increased z 0.06 do 1.71.
AZN.L Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie