Stocks-BAYN.DE-Bayer AG

BAYN.DE Bayer AG

29.190 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Bayer AG increased o 15.10% i osiągnął poziom 50.74B. Zysk netto increased o 307.63% do 4.17B. Wartość aktywów netto increased o 17.36% do 38.93B, a zysk na akcję increased z 1.02 do 4.22.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji