Stocks-BDX-Becton Dickinson & Co.

BDX Becton Dickinson & Co.

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 30/9/2023 przychód firmy Becton Dickinson & Co. increased o 2.66% i osiągnął poziom 19.37B. Zysk netto decreased o 6.42% do 1.53B. Wartość aktywów netto increased o 1.96% do 25.80B, a zysk na akcję decreased z 5.88 do 4.94.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji