Stocks-BNR.DE-Brenntag

BNR.DE Brenntag

80.50 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Brenntag increased o 35.09% i osiągnął poziom 19.43B. Zysk netto increased o 95.77% do 902.50M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do N/A.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji