Stocks-BWLPG.OL-BW LPG

BWLPG.OL BW LPG

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy BW LPG increased o 154.35% i osiągnął poziom 15.04B. Zysk netto increased o 43.19% do 2.30B. Wartość aktywów netto increased o 25.67% do 15.36B, a zysk na akcję increased z 11.44 do 16.16.
BWLPG.OL Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
19.61%
Marża zysku netto
23.25%
Marża operacyjna
13.36%
Zwrot z inwestycji
11.19%