Stocks-DUOL-Duolingo

DUOL Duolingo

160.74 0.11 (0.07%)
Rynek otwartyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Duolingo increased o 47.34% i osiągnął poziom 369.50M. Zysk netto increased o 0.93% do -59.57M. Wartość aktywów netto increased o 5.66% do 542.08M, a zysk na akcję increased z -3.81 do -1.90.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji