Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Ence Energia Y Celulosa SA increased o 22.41% i osiągnął poziom 1.00B. Zysk netto increased o 223.24% do 248.90M. Wartość aktywów netto increased o 31.62% do 818.20M, a zysk na akcję decreased z -0.79 do N/A.
ENC.MC Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
-4.99%
Marża zysku netto
-0.27%
Marża operacyjna
-0.98%
Zwrot z inwestycji
1.10%