Stocks-EPC-Edgewell Personal Care

EPC Edgewell Personal Care

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 30/9/2023 przychód firmy Edgewell Personal Care increased o 3.68% i osiągnął poziom 2.25B. Zysk netto increased o 14.50% do 112.90M. Wartość aktywów netto increased o 4.91% do 1.53B, a zysk na akcję increased z 1.84 do 2.18.
EPC Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
41.68%
Marża zysku netto
0.27%
Marża operacyjna
11.04%
Zwrot z inwestycji
-0.32%