Stocks-ETR-Entergy Corp

ETR Entergy Corp

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Entergy Corp decreased o NaN i osiągnął poziom N/A. Zysk netto decreased o 1.39% do 1.10B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do 5.35.
ETR Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych