Stocks-FLTR.L-Flutter Entertainment

FLTR.L Flutter Entertainment

16684.94 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy Flutter Entertainment increased o 23.67% i osiągnął poziom 9.51B. Zysk netto decreased o NaN do N/A. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z -1.71 do N/A.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji