Stocks-GJF.OL-Gjensidige Forsikring

GJF.OL Gjensidige Forsikring

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Gjensidige Forsikring increased o 11.30% i osiągnął poziom 35.30B. Zysk netto decreased o 36.02% do 4.57B. Wartość aktywów netto increased o 2.75% do 24.66B, a zysk na akcję decreased z 14.28 do 9.04.
GJF.OL Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
N/A
Marża zysku netto
18.81%
Marża operacyjna
18.03%
Zwrot z inwestycji
20.18%