Stocks-GN.CO-GN Store Nord A/S

GN.CO GN Store Nord A/S

162.05 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy GN Store Nord A/S increased o 18.66% i osiągnął poziom 18.69B. Zysk netto decreased o 68.16% do 570.00M. Wartość aktywów netto increased o 9.17% do 6.80B, a zysk na akcję decreased z 13.49 do 3.99.
GN.CO Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
47.21%
Marża zysku netto
8.71%
Marża operacyjna
6.81%
Zwrot z inwestycji
9.90%