Stocks-HFG.DE-HelloFresh SE

HFG.DE HelloFresh SE

13.635 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji