Stocks-INDU-A.ST-Industrivärden, AB ser. A

INDU-A.ST Industrivärden, AB ser. A

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy Industrivärden, AB ser. A increased o 17.14% i osiągnął poziom 6.42B. Zysk netto increased o 292.20% do 26.84B. Wartość aktywów netto increased o 18.66% do 149.88B, a zysk na akcję increased z -32.34 do 62.15.
INDU-A.ST Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
99.88%
Marża zysku netto
387.36%
Marża operacyjna
422.92%
Zwrot z inwestycji
11.45%