Stocks-IPO.L-IP Group PLC

IPO.L IP Group PLC

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy IP Group PLC decreased o 100.74% i osiągnął poziom -700.00K. Zysk netto decreased o 176.61% do -344.00M. Wartość aktywów netto decreased o 20.83% do 1.38B, a zysk na akcję decreased z 0.42 do -0.33.
IPO.L Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
N/A
Marża zysku netto
12,290.09%
Marża operacyjna
846.23%
Zwrot z inwestycji
2.20%