Stocks-JDW.L-J D Wetherspoon PLC

JDW.L J D Wetherspoon PLC

818.27 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/7/2023 przychód firmy J D Wetherspoon PLC increased o 10.60% i osiągnął poziom 1.93B. Zysk netto increased o 209.27% do 59.59M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 399.46M, a zysk na akcję decreased z N/A do 0.46.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji