Stocks-KER.PA-Kering SA

KER.PA Kering SA

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Kering SA increased o 15.33% i osiągnął poziom 20.35B. Zysk netto increased o 14.55% do 3.72B. Wartość aktywów netto increased o 7.62% do 14.78B, a zysk na akcję increased z 25.49 do 29.31.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji