Stocks-KKR-KKR & Co LP

KKR KKR & Co LP

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy KKR & Co LP decreased o 77.93% i osiągnął poziom 5.29B. Zysk netto decreased o 108.32% do -1.02B. Wartość aktywów netto decreased o 7.71% do 53.66B, a zysk na akcję decreased z 7.31 do -1.21.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji