Stocks-MANTA.HE-Mandatum Holding Oy

MANTA.HE Mandatum Holding Oy

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za kwartał zakończony 30/9/2023 dochód firmy Mandatum Holding Oy wyniósł 187.70M. Zysk netto wyniósł 68.20M. Wartość aktywów netto wynosiła 1.67B, a zysk na akcję był równy 0.14.
MANTA.HE Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
N/A
Marża zysku netto
N/A
Marża operacyjna
N/A
Zwrot z inwestycji
N/A