Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Magnolia Oil & Gas Corp increased o 57.14% i osiągnął poziom 1.69B. Zysk netto increased o 87.64% do 1.05B. Wartość aktywów netto increased o 66.49% do 1.74B, a zysk na akcję increased z 2.36 do 4.71.
MGY Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
60.12%
Marża zysku netto
-31.79%
Marża operacyjna
48.67%
Zwrot z inwestycji
-11.59%