Stocks-MKL-Markel Corp

MKL Markel Corp

1516.26 11.19 (0.74%)
Rynek otwartyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Markel Corp decreased o 9.12% i osiągnął poziom 11.68B. Zysk netto decreased o 106.86% do -171.10M. Wartość aktywów netto increased o 2.77% do 49.79B, a zysk na akcję decreased z 176.51 do -23.57.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji