Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA increased o 20.15% i osiągnął poziom 28.59B. Zysk netto increased o 8.89% do 2.01B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do N/A.
ML.PA Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
26.17%
Marża zysku netto
6.25%
Marża operacyjna
11.88%
Zwrot z inwestycji
7.48%