Stocks-MRC.L-Mercantile Investment Trust PLC

MRC.L Mercantile Investment Trust PLC

213.68 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/1/2023 przychód firmy Mercantile Investment Trust PLC decreased o 187.42% i osiągnął poziom -252.81M. Zysk netto decreased o 204.20% do -275.35M. Wartość aktywów netto decreased o 15.13% do 1.87B, a zysk na akcję decreased z 0.33 do -0.35.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji