Stocks-MRO.L-Melrose Industries

MRO.L Melrose Industries

540.19 7.99 (1.50%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Melrose Industries increased o 9.50% i osiągnął poziom 7.54B. Zysk netto increased o 50.00% do -223.00M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 7.17B, a zysk na akcję decreased z N/A do -0.07.
MRO.L Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
8.63%
Marża zysku netto
-4.72%
Marża operacyjna
0.63%
Zwrot z inwestycji
-3.43%