Stocks-OCI.NV-OCI NV

OCI.NV OCI NV

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy OCI NV increased o 72.88% i osiągnął poziom 9.24B. Zysk netto increased o 135.48% do 2.31B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję increased z 2.29 do 5.57.
OCI.NV Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
16.97%
Marża zysku netto
1.40%
Marża operacyjna
10.63%
Zwrot z inwestycji
6.36%